Menšiny

MENŠINY A JEŠTĚMENŠINY
V civilizované společnosti se musí dbát na práva menšin.
Menšiny nesmí být menšiny vytlačovány na okraj.
Čím menší menšina, tím větší pozornost si zaslouží.
Nejmenší menšina je jednotlivec.
Této menšině je nutné věnovat mimořádnou pozornost.
Jsem jednotlivec…