Malováním po zdech přírodu nezachráníme.

 

Kdo systematicky sleduje dění na sociálních sítích, zřejmě v poslední době došel k závěru, že dominují dvě zásadní témata: domácí politika a ekologie. Tím prvním si dnes nebudeme kazit odpoledne. Ono to druhé je vážnější, ale v podstatě je to taky druh politiky. Protože všechno souvisí se vším.Začnu aktuálně. Skupina levicových aktivistů přemalovala slavnou Lennonovu zeď. S výzvou, aby vláda vyhlásila stav klimatické nouze. Chtějí do roku 2025 zavřít všechny naše uhelné elektrárny (a jistě i atomové a plynové). Z výzvy ale není patrná povinnost vlády každému občanovi dodat liščí ohon a krabici svíček.Strašidlo globálního oteplování obchází nejen Evropu. O tom, že se v posledních dekádách otepluje není sporu. Možná to způsobují sluneční cykly, možná k tomu přispívá i člověk. Ale o tom, jaký vliv má na to činnost lidstva, se vedou spory a nikdo to přesně neví. A nikdo nemůže popřít, že v dějinách Země vždycky nějaké cykly byly. Což nebrání apoštolům hlásat, že musíme zrušit všechny uhelky a vyrábět elektřinu z obnovitelných zdrojů. A zakázat všechna auta na benzín a na naftu a jezdit jen na elektriku.Naše planetomilné Evropany nezajímají miliardy komínů a v Asii a v Africe, tamní vodní toky, kterými plynou do oceánů tuny plastů. To je něco, na co těžko dosáhneme, stejně jako na kácení deštných pralesů. Starost o planetu se proto promítá do ideologických formátů. A řeší se to hlavně malováním na zdi, happeningy a demonstracemi.My obyčejní, co žijeme tady, v Česku a v Evropě, máme o přírodu taky starost. Ale uvědomujeme si – bez všech výzev a ideologických obezliček – že to můžeme řešit tam, kde se to dá napravit. Tedy doma. Zastavit ničení půdy na obrovských lánech bez mezí a remízků. Zastavit pěstování monokultur na obrovských plochách. Zastavit nezřízené používání jedů typu glyfosát, které už ve většině zemí zakázali, ale naše ministerstvo zemědělství trvá na výjimce. Zastavit velkoplošné pěstování řepky, které škodí polím, živočichům, hmyzu, a nakonec i motorům. Obnovit rybníky a mokřady, zrušit komunistické meliorace, opečovávat prameny a studny, přestat rovnat koryta řek, vysazovat stromy, spousty stromů, přestat v lesích pěstovat monokuturně smrky, pečovat o ohrožené i obyčejné živočichy a jejich prostředí, a ještě hodně dalších věcí.Prostě přestat vnímat péči o přírodu planetárně, když naše jednotlivé síly na to většinou nestačí, ale starat se o to, co můžeme a dokážeme ve svém okolí. Zasadit jeden strom má mnohem větší váhu než účast na deseti ekologických demonstracích.A ještě jednu věc: nesmíme volit ty, kteří nám jako pokračovatelé komunistů svou touhou po zisku naši přírodu a krajinu ničí.