Ekosloupek 24

V Česku skončí obří lány. Farmáři buď rozdělí pole, nebo se vrátí ke staré praxi předků.Ministerstvo zemědělství proto přichystalo přelomovou změnu: nikde nebude moci být s jednou plodinou víc než 30 hektarů.

Původně mělo omezení platit jen pro pozemky, kde je půda ohrožená erozí, revoluční novinka spočívá v tom, že přísný metr dopadne na celou republiku, tedy i těch zhruba 46 procent výměry ornice, které spláchnutí či odvanutí úrodné vrstvy nehrozí.

Na každém pozemku si hospodář musí vybrat mezi dvěma možnostmi, jimiž se dopracuje ke kýženým maximálně třiceti hektarům. Buď pole rozdělí takzvaným ochranným pásmem, což je tráva nebo pícnina – například jetel, přičemž takový pruh musí být alespoň 22 metrů široký. Anebo se farmář vrátí ke staré dobré praxi předků a na svém poli plodiny prostřídá.

Nařízení upravující hospodaření se uvede v činnost od roku 2021, aby zemědělci měli dostatek času přizpůsobit své dosavadní praxe. Největší monokulturní hrozby představují širá pole řepky, kukuřice a obilí, přičemž nejproblematičtější z tria je kukuřice: její mělké kořeny zemině nepomáhají vsakovat vláhu.

Zdroj: https://www.lidovky.cz/byznys/firmy-a-trhy/v-cesku-skonci-obri-lany-farmari-bud-rozdeli-pole-nebo-se-vrati-ke-stare-praxi-predku.A191008_214938_firmy-trhy_ele