CO BYCHOM MĚLI?

V Česku se momentálně rodí matkám 1,57 dětí na matku. Tedy 100 matkám se narodí 157 dětí. Předpokládejme, že kluků a holek se rodí přibližně stejně. To znamená, že 100 matkám se narodilo 78 dcer. Těmto dcerám se při stejném trendu narodí 78×1,58 = 122 dětí. To je 61 dcer. Těm se narodí při stejném trendu 61×1,57 = 96 dětí, z toho 48 dcer. Těm se narodí při stejném trendu 48×1,57 = 75 dětí, z toho 38 dcer.
Z toho vyplývá, že po 75 letech, tedy v roce 2093 bude Čechů z dnešních 10 milionů už jen 7,6 milionů.
Neměli bychom víc souložit?